Måter å øke kreativiteten

Profesjonelle disipliner definerer hver sin kreativitet på egen måte – men i utgangspunktet er kreativitet evnen til å sette tankene dine inn i et skjema eller format slik at andre kan se, lese eller høre hva man tenker. Kreativitet er […]

Organisasjonsstruktur, Kreativitet, Innovasjon

Organisasjonsstruktur kan hemme eller fremme kreativitet og innovasjon. Problemet med organisasjonsstruktur er imidlertid at det er resultat av mange faktorer, inkludert historie, organisk vekst, strategi, operativ design, produktdiversitet, logistikk, markedsføring, kundebase, leverandørbase og så videre. Derfor, hva ledere trenger, er […]

Forstå Kreativitet og innovasjon

Kreativitet og innovasjon gir en organisasjon en konkurransefortrinn. Til et forretningskorporasjon kreativitet og innovasjon betyr mer salg som burde føre til høyere fortjeneste. Kreativitet som konsept er sett på som hovedkilden til innovasjon. Kreativitet handler om å tenke på nye […]