Kreativitet og innovasjon gir en organisasjon en konkurransefortrinn. Til et forretningskorporasjon kreativitet og innovasjon betyr mer salg som burde føre til høyere fortjeneste.

Kreativitet som konsept er sett på som hovedkilden til innovasjon. Kreativitet handler om å tenke på nye ideer som er forskjellige fra den eksisterende situasjonen. Kreativ tenkning innebærer bruk av eksisterende kunnskap og talent for å utvikle nye ideer ved å være forberedt på å se ting fra ulike tankegang.

Kreativ tenkning gjør det mulig for oss å skaffe seg en bedre forståelse av en situasjon eller problemer vi står overfor. Innovasjon og oppfinnelser er resultatene som er basert på kreativ tenkning.