Organisasjonsstruktur kan hemme eller fremme kreativitet og innovasjon. Problemet med organisasjonsstruktur er imidlertid at det er resultat av mange faktorer, inkludert historie, organisk vekst, strategi, operativ design, produktdiversitet, logistikk, markedsføring, kundebase, leverandørbase og så videre.

Derfor, hva ledere trenger, er ikke oppskrifter for komplette strukturelle endringer, men innsikt i egenskapene til å fremme strukturer som kan tilpasses den eksisterende strukturen.