Source: Pixabay

Å utvikle et produkt kan være en vanskelig oppgave, men hvis du vet de grunnleggende trinnene og faser som kreves, kan prosessen bli en eller annen måte enklere. Nedenfor er noen grunnleggende trinn for produktdesign.

-Problem vurdering
-Design spesifikasjon
-Ide generasjon
-Konceptdesign
-Detaljert design
-Testing
-Produksjon